Centrum Kultury Śląskiej

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 4.1 – Infrastruktura kultury
Całkowity koszt projektu: 7 465 581,94 zł
Kwota dofinansowania : 4 812 116,82 zł


baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 4.1 – Infrastruktura kultury
Całkowity koszt projektu: 7 465 581,94 zł
Kwota dofinansowania : 4 812 116,82 zł

Przedmiotem całego zamierzenia inwestycyjnego było utworzenie Centrum Kultury Śląskiej na bazie Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Centrum pełni funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i całego regionu. W wyniku realizacji projektu utworzono bazę dla działań kulturalnych, obejmujących zagadnienia z zakresu kultywowania kultury regionalnej Śląska. W strukturze Centrum prowadzona jest działalność muzealna, animacja kulturalna, galeria sztuki. Zasadniczą część Centrum stanowią zadania edukacji regionalnej, prowadzone metodami warsztatowymi. Służą temu ekspozycje związane z twórczością plastyczną, piśmienniczą, muzyczną, rękodzielniczą, rzemieślniczą mieszkańców Śląska.

O nas

Call Now ButtonZadzwoń teraz