Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie/poddziałanie: 1.2 – Promocja inwestycyjna
Całkowity koszt projektu: 518 823,31zł
Kwota dofinansowania: 362 003,23 zł


baner1

Priorytet: I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie/poddziałanie: 1.2 – Promocja inwestycyjna
Całkowity koszt projektu: 518 823,31zł
Kwota dofinansowania: 362 003,23 zł

Głównym celem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promującej ofertę inwestycyjną terenów wchodzących w skład Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim oraz uczestnictwo w targach międzynarodowych i krajowych w celu rozpowszechnienia informacji o terenach inwestycyjnych MSAG wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz