Kopalnia kultury – system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 4.2 – System informacji kulturalnej
Całkowity koszt projektu: 325 972,07 zł
Kwota dofinansowania: 275 365,20 zł

„Kopalnia kultury” to projekt, którego przedmiotem było stworzenie kompleksowego systemu informacji kulturalnej o wydarzeniach kulturalnych, zabytkach, dorobku artystycznym i aktualnej twórczości artystów z terenu Powiatu Tarnogórskiego, tradycjach, zwyczajach, legendach, obrzędach ludowych typowych dla terenu Powiatu Tarnogórskiego.

baner1

Priorytet: IV – Kultura
Działanie/poddziałanie: 4.2 – System informacji kulturalnej
Całkowity koszt projektu: 325 972,07 zł
Kwota dofinansowania: 275 365,20 zł

„Kopalnia kultury” to projekt, którego przedmiotem było stworzenie kompleksowego systemu informacji kulturalnej o wydarzeniach kulturalnych, zabytkach, dorobku artystycznym i aktualnej twórczości artystów z terenu Powiatu Tarnogórskiego, tradycjach, zwyczajach, legendach, obrzędach ludowych typowych dla terenu Powiatu Tarnogórskiego.
Celem głównym projektu „Kopalnia kultury” było stworzenie portalu, którego zdaniem było dostarczanie aktualnej, kompleksowej informacji o: instytucjach kultury działających na terenie każdej z gmin Powiatu Tarnogórskiego, zakresie ich działania, wydarzeniach kulturalnych przez nie organizowanych lub współorganizowanych, zabytkach Powiatu Tarnogórskiego, imprezach cyklicznie organizowanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, aktualnych wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie gmin Powiatu Tarnogórskiego. Portal zawiera także zdjęcia panoramiczne zabytków Powiatu Tarnogórskiego, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych ze zdjęciami oraz prezentację twórczości artystów z terenu Powiatu Tarnogórskiego.
http://www.kopalniakultury.tarnogorski.pl/

Zadzwoń teraz