Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 8 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

baner1

Priorytet: VII – Transport
Działanie/poddziałanie: 7.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Całkowity koszt projektu: 1 252 825,61 zł
Kwota wnioskowana: 1 064 288,76 zł


baner1

Priorytet: VII – Transport
Działanie/poddziałanie: 7.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Całkowity koszt projektu: 1 252 825,61 zł
Kwota wnioskowana: 1 064 288,76 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz ulica Legionów. Skrzyżowanie to stanowi bardzo istotny element sieci drogowej miasta Tarnowskie Góry jak również powiatu tarnogórskiego. Przyjęte rozwiązanie zakładało budowę ronda, które umożliwiło zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu – wyeliminowało problem braku widoczności z wlotu podporządkowanego, a dzięki zlokalizowaniu przejść dla pieszych przez wyspy dzielące umożliwiło przeprowadzanie pieszych przez 1 pas ruchu na
raz. Umożliwiło również zwiększenie płynności ruchu i jego uspokojenie.

Zadzwoń teraz