Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: V – Środowisko
Działanie/poddziałanie: 5.4 – Zarządzanie środowiskiem
Całkowity koszt projektu: 675 864,91zł
Kwota wnioskowana: 562 809,87 zł


baner1

Priorytet: V – Środowisko
Działanie/poddziałanie: 5.4 – Zarządzanie środowiskiem
Całkowity koszt projektu: 675 864,91zł
Kwota wnioskowana: 562 809,87 zł

Przedmiotem projektu było utworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o stanie środowiska naturalnego Powiatu Tarnogórskiego w zakresie wody, powietrza oraz gleby. Powiat Tarnogórski wychodząc naprzeciw określonym brakom i problemom w dziedzinie lokalnego dostępu do informacji o stanie środowiska naturalnego podjął decyzję o utworzeniu szeroko dostępnej bazy danych o środowisku naturalnym. Baza ta zawiera informacje z przeprowadzonego monitoringu powietrza, wody i gleb.

Zadzwoń teraz