Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 8 maja 2017
baner1

baner1

Priorytet: III – Turystyka
Działanie/poddziałanie: 3.4 – Promocja turystyki
Całkowity koszt projektu: 483 177,29 zł
Kwota dofinansowania: 402 759,21 zł


baner1

Priorytet: III – Turystyka
Działanie/poddziałanie: 3.4 – Promocja turystyki
Całkowity koszt projektu: 483 177,29 zł
Kwota dofinansowania: 402 759,21 zł

Przedmiotem projektu była promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego, mająca na celu wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Powiatu Tarnogórskiego, która odbyła się poprzez: 1. organizację kampanii billboardowej, (1 w roku 2010 i 2 w roku 2011), promującej 6 wybranych produktów turystycznych Powiatu Tarnogórskiego, w różnych zestawieniach wg. 4 projektów, 17 billboardów w 25 miejscach południowej Polski, w województwie śląskim, małopolskim, opolskim i dolnośląskim, 2. organizację 11 dniowego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego z udziałem 20 artystów z kraju i za granicy, w tym z Czech i Niemiec, 3. organizację 15 wystaw poplenerowych w kraju i za granicą, w tym : w Niemczech i Wielkiej Brytanii 4. opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Tarnogórskim na lata 2011-2020.

http://tarnogorski.pl/sites/default/files/wszystkie-drogi-prowadza-do-nas.pdf

Zadzwoń teraz