Otrzymano dofinansowanie

Data publikacji: 10 maja 2017
baner2

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach dofinansowana została kwotą 2 mln 306 tys. 332 zł 38 gr, całkowity koszt inwestycji to 2 mln 841 tys. 039 zł 16 gr.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków szkoły.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:
-wymiana okien na okna drewniane z historycznym podziałem i kształtem w szkole,
-termomodernizacja dachu szkoły i stropodachu zaplecza sali gimnastycznej,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej,
-docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej,
-wymiana instalacji c.o. i sieci zewnętrznej c.o.
-inne roboty budowlane.

Zadzwoń teraz