Otrzymano dofinansowanie

Data publikacji: 10 maja 2017

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 886 624,56 zł termomodernizacji poddany zostanie budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach. Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 2 219 558, 27 zł. Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku szkoły. Działania, które mają służyć osiągnięciu tego celu to wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji c.o. oraz sieci zewnętrznej c.o. Całkowity koszt inwestycji to  2 366 903,94 zł.

Zadzwoń teraz