Otrzymano dofinansowanie

Data publikacji: 10 maja 2017

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 886 624,56 zł termomodernizacji poddany zostanie budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach. Wartość całkowita projektu wynosi 2 219 558, 27 zł Unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wynosi aż 85% wartości całkowitej tego przedsięwzięcia. Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku szkoły. Działania, które mają służyć osiągnięciu tego celu to wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji c.o.oraz sieci zewnętrznej c.o.

Call Now ButtonZadzwoń teraz