Szukamy rady na odpady

Data publikacji: 10 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” z Radzionkowa starosta tarnogórski Krystyna Kosmala objęła patronatem honorowym kampanię edukacyjną „Szukamy rady na odpady”.
Celem kampanii jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uzyskanie trwałej zmiany postaw młodych ludzi wobec środowiska, a także wsparcie systemu gospodarowania odpadami w powiecie tarnogórskim poprzez promowanie właściwych zachowań.

W ramach tegorocznej edycji kampanii „Szukamy rady na odpady” zaplanowano następujące wydarzenia:

Na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” z Radzionkowa starosta tarnogórski Krystyna Kosmala objęła patronatem honorowym kampanię edukacyjną „Szukamy rady na odpady”.
Celem kampanii jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uzyskanie trwałej zmiany postaw młodych ludzi wobec środowiska, a także wsparcie systemu gospodarowania odpadami w powiecie tarnogórskim poprzez promowanie właściwych zachowań.

W ramach tegorocznej edycji kampanii „Szukamy rady na odpady” zaplanowano następujące wydarzenia:
10 maja – XII Przedszkolny Festiwal Ekologiczny
11 maja – Akademia Edukacji Ekologicznej
30 maja – Otwarta Konferencja Ekologiczna

W odbywającym się dziś w Centrum Kultury „Karolinka” Przedszkolnym Festiwalu Ekologicznym, który prowadzi Bernadeta Kowalska z zespołem, bierze udział 21 przedszkoli z Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Wieszowy i Zbrosławic. Tegoroczne hasło festiwalowe brzmi „Królestwo przyrody – magia świata wokół nas”. Uczestnicy prezentują się w 10-minutowych formach na scenie oraz przygotowują prace plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej.
Dla wszystkich uczestników przygotowano drobne upominki i poczęstunek, a dla najlepszych nagrody rzeczowe o wartości: 600 zł za I miejsce w kategorii występ sceniczny, 300 zł za I miejsce w kategorii najlepsza praca plastyczna.
Przedszkolny Festiwal Ekologiczny jest organizowany przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia od 2006 roku . Ma na celu uwrażliwienie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesoła zabawę, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku oraz rozbudzanie potrzeby działania na rzecz powstrzymywania degradacji przyrody.

Jutrzejsza Akademia Edukacji Ekologicznej odbędzie się w restauracji Figaro w Radzionkowie i poświęcona będzie ograniczaniu niskiej emisji. Spotkanie będzie miało formułę prezentacji stanowisk ekspertów. Swój udział potwierdzili senator RP Andrzej Misiołek, przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, GIG, Polskiej Izby Ekologii, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Akademia Edukacji Ekologicznej zajmuje się edukacją ekologiczną dorosłych. Została powołana w celu popularyzowania wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zdrowego stylu życia i rozwoju zrównoważonego. Jej inicjatorem i pomysłodawca jest prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia Teresa Bryś-Szczygieł. Przewodniczącym Rady Programowej Akademii jest prof. nzw. dr hab. Andrzej Misiołek. Wykładowcami są ludzie na co dzień i w praktyce zajmujący się ochroną środowiska, a popularnonaukowym wykładom towarzyszą wydarzenia artystyczne, tj. wystawy, happeningi oraz minirecitale. Każdorazowe spotkanie jest także okazją do bezpośrednich, bieżących pytań, które często wybiegają poza ramy tematyczne wykładu. Najliczniejszą grupą słuchaczy akademii są nauczyciele- edukatorzy Programu Moje Czyste Miasto. Zapraszamy wszystkich chętnych. Dla nauczycieli przygotowano certyfikaty uczestnictwa oraz prezenty.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” powstało 18 marca 2004 r. Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem z siedzibą w Radzionkowie. Opiera swoją pracę na wolontariacie. Jego cykliczne, powiązane ze sobą działania, adresowane są do dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.
Dotychczasowymi działaniami kampanii „Szukamy rady na odpady” objęto już ok. 60 tys. uczestników, głównie z powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich.

Call Now ButtonZadzwoń teraz