Informacje ogólne

Data publikacji: 11 maja 2017
baner2

Projekt „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest przebudowa, remont oraz wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Termin realizacji: 2013-09-17 – 2018-12-28

Wartość projektu: 7 954 397,93 zł, w tym dofinansowanie: 4 464 414,20 zł

Zadzwoń teraz