Informacje ogólne

Data publikacji: 11 maja 2017
baner2

Projekt „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Podziałanie: 1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT
Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont budynku przy ul. Sienkiewicza 16
w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji 2014-07-11 – 2018-07-30

Wartość projektu: 3 563 716,17 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej 1 704 858,42 zł

Zadzwoń teraz