BIP

Informacje ogólne

Data publikacji: 11 maja 2017

Projekt „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji: 2014-07-02 – 2017-12-29

Wartość projektu: 2 286 372,71 zł, dofinansowanie 1 725 716,14 zł

Call Now ButtonZadzwoń teraz