Informacje ogólne

Data publikacji: 11 maja 2017
baner2

Projekt „Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 42,58%, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 685 919,44 [kWh/rok] oraz efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 111 [kg PM10/rok] i spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 231,47 [ton ekwiwalentu CO2/rok].
Efekty te zostaną osiągnięte w rok po zakończeniu realizacji projektu.
W wyniku realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu nastąpiła wymiana okien na okna drewniane z historycznym kształtem w zabytkowym budynku szkoły, wpisanym do rejestru zabytków, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek szkoły. Projekt przyczynił się do modernizacji energetycznej dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej 3160 [m2].

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji: 2015-04-13 – 2019-02-15

Wartość projektu: OGÓŁEM 2 381 791,50 zł, dofinansowanie 1 886 206,13 zł.

Zadzwoń teraz