Informacje ogólne

Data publikacji: 11 maja 2017
baner2

Projekt „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkól Techniczno-Usługowych przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji: 2014-07-09 – 2018-12-20
Wartość projektu: 1 786 299,41 zł, dofinansowanie 1 208 369,94 zł

Zadzwoń teraz Skip to content