Lider zagranicznych praktyk zawodowych

Data publikacji: 16 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie to szkoła, która konsekwentnie realizuje Europejski Plan Rozwoju. Wdrożyła europejskie narzędzia przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji: certyfikat Europass Mobilność oraz system przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym. Jest liderem w powiecie w realizacji zagranicznych mobilności uczniów.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie to szkoła, która konsekwentnie realizuje Europejski Plan Rozwoju. Wdrożyła europejskie narzędzia przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji: certyfikat Europass Mobilność oraz system przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym. Jest liderem w powiecie w realizacji zagranicznych mobilności uczniów.
Kolejna aplikacja do udziału w Programie Erasmuas+ Kształcenie i szkolenie zawodowe zakończyła się sukcesem. Projekt „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” będzie realizowany w latach 2017-2018. Dzięki dofinansowaniu 40 uczniów odbędzie praktyki w przedsiębiorstwach Irlandii Północnej.
Wieloletnia współpraca z partnerem zagranicznym przekłada się na wysoką jakość wszystkich działań w ramach projektu. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenia i podwyższać umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku. Dodatkowo nawiążą nowe kontakty z osobami kształcącymi się zagranicą. Projekt zawiera niestandardowe rozwiązania. Nieocenione będą możliwości rozszerzenia kompetencji międzykulturowych, społecznych i organizacyjnych. Miesięczny staż to szansa na lepszy start na rynku pracy i budowanie interesującej ścieżki zawodowej.

Zadzwoń teraz