Orzeł i Róża dla profesora Miodka

Data publikacji: 22 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Przypada mi dziś zaszczyt przedstawienia laureata Nagrody „Orła i Róży”. Czuję wręcz uczniowską tremę, ponieważ mam przemawiać w obecności wybitnego językoznawcy, więc będę ważyć każde swoje słowo, licząc na pańską, panie profesorze, wyrozumiałość – powiedziała starosta Krystyna Kosmala rozpoczynając laudację na cześć profesora Jana Miodka, laureata tegorocznej nagrody.

– Przypada mi dziś zaszczyt przedstawienia laureata Nagrody „Orła i Róży”. Czuję wręcz uczniowską tremę, ponieważ mam przemawiać w obecności wybitnego językoznawcy, więc będę ważyć każde swoje słowo, licząc na pańską, panie profesorze, wyrozumiałość – powiedziała starosta Krystyna Kosmala rozpoczynając laudację na cześć profesora Jana Miodka, laureata tegorocznej nagrody. – To najwyższa godność, jaką Rada Powiatu Tarnogórskiego wyróżnia ludzi wybitnych, o ogromnych zasługach w dziedzinie, w której działają, ludzi niepowtarzalnych, oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju, a nikt z nas, tutaj zgromadzonych, nie wątpi, że osobami o takich właśnie przymiotach jest pan profesor Miodek – podkreśliła pani starosta, przedstawiając następnie liczne zasługi profesora, za które nadała mu tę nagrodę Rada Powiatu Tarnogórskiego.

Wręczenie nagrody nastąpiło 22 maja podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, odczytując następnie treść uchwały o nadaniu nagrody. Laudację na cześć tegorocznego laureata wygłosiła starosta Krystyna Kosmala. Pamiątkowy medal i dyplom wręczyli oni profesorowi Miodkowi wspólnie, w imieniu powiatowych władz samorządowych.

Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej. Nikt z licznie obecnych na uroczystości gości nie miał oczywiście najmniejszych wątpliwości, że tegoroczny laureat w pełni na nią zasłużył.

– Przyznaję, że i ja jestem dziś szczególnie wzruszony i stremowany, ponieważ na tej Sali siedzą moi przyjaciele i znajomi z rodzinnego miasta, a najtrudniej się przemawia do bliskich sobie ludzi – przyznał profesor Miodek, dziękując za to wyróżnienie, tym bardziej cenne, że otrzymane od krajan, wbrew przysłowiu, że najtrudniej być prorokiem wśród swoich.
Gratulacje złożyli profesorowi Miodkowi m.in. poseł na Sejm Barbara Dziuk, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, wśród których był również Marek Kandzia, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które było laureatem ubiegłorocznej nagrody „Orła i Róży”.
Na zakończenie uroczystej sesji profesor Jan Miodek dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Powiatu Tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz