Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 22 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął uchwałę
nr 213/907/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął uchwałę
nr 213/907/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W ramach ww. konkursu rozdysponowano środki w wysokości 35.000 zł. Dotacje udzielane oferentom wyłonionym w ramach ww. konkursu będą pokryte ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazywanych corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz