Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Data publikacji: 31 maja 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie laureatów i wyróżnionych znaleźli się również uczniowie śląskich, w tym tarnogórskich szkół.


26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie laureatów i wyróżnionych znaleźli się również uczniowie śląskich, w tym tarnogórskich szkół.

Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP i jego prezesa mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego reprezentował Szymon Kocot.
Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.
Wśród nagrodzonych byli uczniowie z Tarnowskich Gór, Ożarowic, Zawiercia
i Pilicy. Poniżej nazwiska laureatów i wyróżnionych uczniów z Województwa Śląskiego, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary.

Szkoły Podstawowe
III miejsce: Hubert Przybylik – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawierciu – otrzymał puchar Marszałka Województwa Śląskiego

Szkoły gimnazjalne
III miejsce: Konrad Stomski – Gimnazjum Nr 1 w Tarnowskich Górach – otrzymał puchar Wojewody Śląskiego

Wyróżnienia specjalne otrzymali:
Julia Rogowska – Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach – otrzymała puchar Burmistrza Tarnowskich Gór
Weronika Szołtysik – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach – otrzymała puchar Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP
Szymon Kosiór – Gimnazjum w Pilicy – otrzymał ryngraf dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach
Hubert Knap – Gimnazjum w Ożarowicach – otrzymał puchar Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP
Wyróżnienia otrzymał Igor Aleksandrowicz – Szkoła Podstawowa w Pilicy. Ponadto kilkunastu uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, biorących udział w konkursie otrzymało upominki ufundowane przez burmistrza Tarnowskich Gór i Starostę Tarnogórskiego.
Nagrody w konkursie ufundowali m.in.. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Komenda Głowna Policji, IPN, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i gminne, firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Partnerami Związku Oficerów Rezerwy RP przy organizowaniu gali konkursowej były firmy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, a mianowicie: Sinevia Sp. z o.o. i Artixen.net Sp. z o.o.

Patronat nad galą finałową konkursu objęli: TVP Historia, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” oraz portal internetowy Super.historia Tygodnika „Do Rzeczy”.
Po zakończeniu gali wszyscy uczestnicy gali zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

Call Now ButtonZadzwoń teraz