Rozbudowa budynku szpitalnego w GCR

Data publikacji: 12 czerwca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W okresie od 19 czerwca 2017 do grudnia 2019 roku realizowana będzie rozbudowa budynku szpitalnego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Kontynuowane również będą prace związane z termomodernizacją obiektów Centrum, w szczególności z wymianą centralnego ogrzewania.


W okresie od 19 czerwca 2017 do grudnia 2019 roku realizowana będzie rozbudowa budynku szpitalnego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Kontynuowane również będą prace związane z termomodernizacją obiektów Centrum, w szczególności z wymianą centralnego ogrzewania.

Z uwagi na długą kolejkę oczekujących, stały napływ nowych skierowań i regulacje prawne dotyczące możliwości odroczenia leczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie można w okresie kilkudziesięciu miesięcy zawiesić działalności szpitala, ośrodka dziennej rehabilitacji i poradni i w ten sposób pozbawić tysiące pacjentów rehabilitacji leczniczej.

Szpital zlokalizowany jest na terenie zabytkowego parku krajobrazowego „Park w Reptach i Dolina Dramy”. Jest to wielkie publiczne dobro, które także w okresie rozbudowy, wymaga troski i ochrony.

Ze względu na konieczność zrealizowania tych ważnych dla przyszłości pacjentów i szpitala inwestycji wystąpią pewne niedogodności i ograniczenia, szczególnie w zakresie ruchu pojazdów i ich parkowania. Zmiany w organizacji ruchu samochodów podyktowane są koniecznością ciągłego zapewnienia dojazdu na teren budowy samochodów, sprzętu, maszyn budowlanych itp.

W związku z powyższym postanawia się, co następuje:

TRANSPORT PUBLICZNY
1. Zaleca się, aby pacjenci i pracownicy w maksymalnym stopniu korzystali z transportu publicznego.
2. Linie autobusowe nr 1, 135, 142, 153, 614, 780 będą obsługiwane do przystanku autobusowego na ulicy Pyskowickiej w Starych Tarnowicach (przy szpitalu), skąd MZKP uruchomi linię wahadłową obsługiwaną mikrobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, który umożliwi dojazd (w systemie przesiadkowym) do GCR „Repty” i innych obiektów w parku zabytkowym.

PARKOWANIE
1. Płatny parking dla pacjentów przy wjeździe na teren parku (przy szlabanie) będzie działał na dotychczasowych zasadach.
2. Oznakowane numerami rejestracyjnymi miejsca parkingowe dla uprawnionych pracowników GCR „Repty”, będą zarezerwowane na dotychczasowych zasadach.
3. Dopuszcza się wjazd i ograniczone parkowanie (do 30 minut) w celu dowozu chorych do Izby Przyjęć, wyjazdu chorych po wypisaniu lub dojazdu do poradni i ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej.
4. W okresie realizacji inwestycji zlikwidowane będą miejsca parkingowe na wydzielonym pasie jednokierunkowej drogi dojazdowej (pętla jednokierunkowa).
5. Pozostałe place parkingowe w okolicach ronda (od strony południowej) funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach.
6. Za zgodą Burmistrza Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach dla pracowników zostanie udostępniony tymczasowy parking na alei parkowej prowadzącej od ronda do ulicy Repeckiej.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Pacjentom, pracownikom i osobom odwiedzającym zaleca się szczególną ostrożność i unikanie przebywania w pobliżu drogi dojazdowej do budowy.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, pracowników i osób odwiedzających szpital i park, a także ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego dojazdu do budowy, w przypadku nieprzestrzegania znaków drogowych i zasad podanych powyżej wzywana będzie Policja, w sytuacjach tego wymagających nastąpi usunięcie pojazdu i jego transport na parking strzeżony (na koszt właściciela).

Call Now ButtonZadzwoń teraz