Przygotowani do lata

Data publikacji: 3 lipca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Stan przygotowań powiatu tarnogórskiego do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ocena bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach letniego wypoczynku na terenie naszego powiatu były głównymi tematami ostatniego, czerwcowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej, wojska i inspekcji sanitarnej prowadziła starosta Krystyna Kosmala.

Stan przygotowań powiatu tarnogórskiego do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ocena bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach letniego wypoczynku na terenie naszego powiatu były głównymi tematami ostatniego, czerwcowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej, wojska i inspekcji sanitarnej prowadziła starosta Krystyna Kosmala.
Zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach Marcin Kozieł wymienił miejsca, w których tradycyjnie od lat, zwłaszcza w czasie weekendów, gromadzi się najwięcej osób wypoczywających. Są to zalew Nakło-Chechło i zbiornik Kozłowa Góra w gminie Świerklaniec, Borowiany i Brzeźnica w gminie Tworóg, Potępa w gminie Krupski Młyn, zbiorniki wodne Zielona I i Zielona II w Kaletach a także zbiorniki wodne w Pniowcu oraz obiekty turystyczne w Tarnowskich Górach. Wydział Prewencji KPP opracował ramowy plan działań, które realizowane będą w tych miejscach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.
W rejonie zalewu Nakło-Chechło rozpoczęła pracę sezonowa komórka specjalistyczna policji, w której skład wchodzi czterech policjantów dysponujących radiowozem, rowerami i łodzią motorową. W miarę potrzeb zalew patrolować będą funkcjonariusze z policji wodnej z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Oprócz tego, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego i gminy Świerklaniec dla policji (20 tys. zł dofinansowania pochodziło z budżetu powiatu i 10 tys. zł z budżetu Świerklańca), uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne nad zalewem Nakło-Chechło i zbiornikami w Zielonej. – Są to dwuosobowe patrole piesze i zmotoryzowane, które będą do 31 sierpnia pełniły służbę w weekendy – wyjaśnił Marcin Kozieł.
Policja zwróciła również uwagę na problem zarastania zalewu roślinnością, która stanowi zagrożenie nie tylko dla kąpiących się ale także dla policyjnych motorówek. Starosta Krystyna Kosmala zadeklarowała, że starostwo wystąpi do wojewody śląskiego o dodatkowe fundusze na utrzymanie zbiornika, choć zastrzegła, że nie może dać żadnych gwarancji że przyniesie to pozytywny efekt, ponieważ sprawę utrudnia skomplikowany stan prawny dotyczący prawa własności samego zalewu, jak i jego otoczenia.
Mówiąc o bezpieczeństwie podczas wakacji, policjanci wymienili także wiele zaplanowanych na ten okres działań edukacyjnych i profilaktycznych nastawionych na przeciwdziałanie patologii i demoralizacji nieletnich. Będą się odbywały także kontrole drogowe pod kryptonimem „Bezpieczne weekendy”, „Bezpieczne powroty”, „Trzeźwość”, „Alkohol, narkotyki”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Oprócz tego policja, jak co roku, zaangażuje się w akcję kontrolowania stanu technicznego autokarów wożących dzieci na letni wypoczynek.Kontrole autokarów będą się odbywały na parkingu obok Parku Wodnego.

Z kolei zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Rak zadeklarował, że przed wakacjami PSP sprawdziła drogi dojazdowe i ewakuacyjne z terenu zalewu Nakło-Chechło, skontrolowała budynki, w których na terenie powiatu będzie się odbywał wypoczynek dzieci i młodzieży, a podczas wakacji – oprócz swoich rutynowych działań na rzecz bezpieczeństwa – będzie przyjmowała zorganizowane grupy w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie, aby pokazać dzieciom sprzęt strażacki i zapoznać je ze służbą strażaków.

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu zaprezentowali ocenę bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach letniego wypoczynku. Pod względem czystości wody kąpieliska nad zalewem Nakło-Chechło i w Zielonej nie budzą zastrzeżeń. Woda w tych zbiornikach jest zdatna do kąpieli. Podobnie wygląda sytuacja w basenach na terenie powiatu.
Sezonowe obiekty wypoczynkowe na terenie powiatu tarnogórskiego w Nakle-Chechle, Kaletach Zielonej, Tworogu Brzeźnicy będą kontrolowane pod względem sanitarnym przez całe wakacje.

Call Now ButtonZadzwoń teraz