Złóż wniosek o stypendium!

Data publikacji: 10 lipca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przypominamy, że jeszcze tylko dziś – 10 lipca – w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów.
Z kolei studenci w tym roku mogą się ubiegać o stypendium do 15 października (informacja o stypendium dla studentów zamieszczona zostanie we wrześniu.


Przypominamy, że jeszcze tylko dziś – 10 lipca – w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów.
Z kolei studenci w tym roku mogą się ubiegać o stypendium do 15 października (informacja o stypendium dla studentów zamieszczona zostanie we wrześniu.

O stypendia starać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 a dodatkowo musi on wykazać się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie.

Warunki uzyskania stypendium dla uczniów określa uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą XXVI/306/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Szczegółowe zasady i warunki jakie musi spełniać stypendysta oraz wzór wniosku do pobrania znajdują się w załącznikach.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać u Katarzyny Wilk – inspektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – pod numerem telefonu 032 381 37 69.

Call Now ButtonZadzwoń teraz