Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Data publikacji: 18 lipca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do 31 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet lub przez rozmowę z teleankieterem.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Do 31 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet lub przez rozmowę z teleankieterem.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy do 14-25 lipca 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 lipca 2017 r.
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 10-13 lipca w godzinach 8-15 oraz w dniach 14-31 lipca w godzinach 8-18).
Informację umieszczono na prośbę URZĘDU STATYSTYCZNEGO w KATOWICACH, 40-158 KATOWICE, ul. Owocowa 3, tel. 032 779 12 00, fax 032 779 13 00, 032 258 51 55.

źródło danych: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-14-31072017/

Call Now ButtonZadzwoń teraz