Paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”

Data publikacji: 19 lipca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Projekt „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” opracowany przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach programu Erasmus+, w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Szkoła może wykorzystać dofinansowanie na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 58 uczniów, w celu zwiększenia ich szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Projekt „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” opracowany przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach programu Erasmus+, w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Szkoła może wykorzystać dofinansowanie na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 58 uczniów, w celu zwiększenia ich szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
Projekt „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” będzie realizowany od 1 listopada 2017 roku do 30 pażdziernika 2019 roku przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w partnerstwie z włoską organizacją YouNet. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 czterotygodniowe wyjazdy zagraniczne. W ramach każdej z nich do Włoch na praktyki zawodowe wyjedzie 29 uczniów, kształcących się w kierunkach: fryzjer/ technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych/ technik pojazdów samochodowych, fototechnik.
Przed wyjazdem do Włoch uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, których celem będzie przygotowanie ich do wyjazdupod względem językowym, kulturowym i psychicznym. Odbędą kursy z języka angielskiego i włoskiego, na których zostaną zapoznani ze słownictwem branżowym oraz słownictwem życia codziennego. W ramach wsparcia kulturowego zostaną im zaprezentowane najważniejsze informacje z zakresu kultury, tradycji i obyczajów w Włoszech oraz Unii Europejskiej i programu Erasmus+. Zajęcia z pedagogiem umożliwią uczniom przygotowanie się do wyjazdu pod względem psychicznym oraz łatwiejszą adaptację w nowym środowisku. Uczestnicy podczas zajęć poznają również narzędzie Europass- CV. Dokument ten umożliwia przejrzystą prezentację danych absolwenta oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Uczestnicy po odbyciu zagranicznych praktyk otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje – Europass-Mobilność oraz certyfikaty uczestnictwa w stażu, przygotowane wspólnie przez szkołę i zagraniczną organizację. Zdobycie europejskich certyfikatów zwiększy szanse uczniów na zatrudnienie w przyszłości w Polsce i za granicą.
Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości kształcenia zawodowego oferowanego w szkole oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów europejskiego rynku pracy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz