Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji: 7 września 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Reagowanie służb podczas wypadku samochodu przewożącego materiały promieniotwórcze, podsumowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim w czasie wakacji oraz zasady przekazywania informacji poprzez Centralną Aplikację Raportującą to główne tematy poruszane na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w starostwie.


Reagowanie służb podczas wypadku samochodu przewożącego materiały promieniotwórcze, podsumowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim w czasie wakacji oraz zasady przekazywania informacji poprzez Centralną Aplikację Raportującą to główne tematy poruszane na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w starostwie.

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski – wyjaśniał podczas spotkania Michał Dittmann, inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego w Starostwie Powiatowym – Powstał on na bazie konsultacji, jakie przeprowadzono z blisko 30 podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie i analizę zagrożeń w Polsce na różnych szczeblach.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła starosta Krystyna Kosmala udział wzięli m.in. Tadeusz Stuchlik – Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach, Sławomir Rak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz Adam Drewniok Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Call Now ButtonZadzwoń teraz