Stypendium Starosty Tarnogórskiego dla studentów

Data publikacji: 22 września 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W tym roku nie jak dotychczas do 31 sierpnia lecz do dnia 15 października 2017 r. wnioski o stypendia mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać osoba, która ukończyła studia.

W tym roku nie jak dotychczas do 31 sierpnia lecz do dnia 15 października 2017 r. wnioski o stypendia mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać osoba, która ukończyła studia.
Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXV/307/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku i uchwałą nr XXXV/295/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 1 na parterze) do 15 października 2017 r. Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz