KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NOWYCH LEGITYMACJI

Data publikacji: 28 września 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z dniem 1 września 2017 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017r. poz. 1541).


Z dniem 1 września 2017 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017r. poz. 1541).

Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 roku nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.).

W konsekwencji powyższych rozwiązań produkcja blankietów legitymacji będzie się odbywała w podmiocie zewnętrznym co oznacza, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach nie ma możliwości samodzielnego wystawienia przedmiotowych legitymacji.

W przypadku posiadania ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, do czasu otrzymania legitymacji według nowego wzoru, należy posługiwać się posiadaną legitymacją w celu dokumentowania swoich uprawnień.

W przypadku nie posiadania ważnej legitymacji, do czasu otrzymania legitymacji według nowego wzoru należy posługiwać się posiadanym orzeczeniem.

Call Now ButtonZadzwoń teraz