25 lat Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Data publikacji: 4 października 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jubileusz 25-lecia istnienia obchodził 3 października Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców, pracowników i emerytów. Po mszy śwętej Izabela Szeliga dyrektor DPS-u podziękowała pracownikom i sponsorom, którzy angażują się w działania DPS-u za pomoc i wsparcie. Do podziękowań przyłączyli się wicestarosta Stanisław Torbus oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel.

Jubileusz 25-lecia istnienia obchodził 3 października Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców, pracowników i emerytów. Po mszy śwętej Izabela Szeliga dyrektor DPS-u podziękowała pracownikom i sponsorom, którzy angażują się w działania DPS-u za pomoc i wsparcie. Do podziękowań przyłączyli się wicestarosta Stanisław Torbus oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel. Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala skierowała na ręce Izabeli Szeligi list gratulacyjny następującej treści: Z okazji 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Dziękuję za wysiłek i poświęcenie wkładane w pomoc osobom potrzebującym oraz profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Proszę przyjąć życzenia wielu dalszych wspaniałych sukcesów i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Niech radość i zadowolenie podopiecznych będzie dla Pani inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących. Łączę życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Historia Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” sięga roku 1988, kiedy to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” w Tarnowskich Górach uzyskała pozwolenie na budowę Spółdzielczego Domu Emeryta na Oś. Przyjaźń. Obiekt miał być przeznaczony dla emerytów, którzy swoją pogodną jesień życia chcieli spędzić razem, w miejscu, gdzie mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Z powodu problemów finansowych w listopadzie 1990 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” w Tarnowskich Górach przekazała rozpoczętą inwestycję Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Katowicach, z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych z terenu województwa katowickiego. Stan zaawansowania rzeczowego robót wynosił wtedy 40%. W sierpniu 1992 roku odebrano i przekazano do użytku obiekt Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach. 1 grudnia 1992 roku Zarządzeniem nr 197 Wojewody Katowickiego z dniem 1 października 1992 roku utworzono w Tarnowskich Górach Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Miał być przeznaczony dla 126 dorosłych osób, które z powodu inwalidztwa, przewlekłej choroby, upośledzenia umysłowego lub z racji wieku wymagały całodobowej pomocy instytucjonalnej. DPS znajdował się w centrum osiedla. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. Chciano w ten sposób wyrazić wolę integracji ludzi niepełnosprawnych, schorowanych ze środowiskiem lokalnym i mieszkańcami osiedla. DPS od samego początku miał mieć charakter domu otwartego. Po otwarciu DPS-u „Przyjaźń” pierwszych mieszkańców przyjęto w styczniu 1993 roku. Do dziś mieszka w nim kilka osób przyjętych w pierwszym roku działalności. Zmiany administracyjne kraju w 1999 roku spowodowały, że DPS prowadzony jest przez Powiat Tarnogórski. 23 lutego 2006 roku uzyskano zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” dla 130 mieszkańców przewlekle chorych.

Od kilku lat Powiat Tarnogórski realizuje zadania inwestycje, przeprowadzane są remonty poprawiające warunki bytowe mieszkańców oraz warunki pracy pracowników. W planach jest termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” oraz zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz