Raport z remontu Centrum Usług Społecznych

Data publikacji: 10 października 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Każdy kolejny tydzień przynosi widoczne efekty remontu budynku przyszłego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach. Pół roku od rozpoczęcia realizacji inwestycji, zaawansowanie robót przekroczyło „półmetek”. Do tej pory m.in. wymieniono dach i wzmocniono jego konstrukcję, wstawiono nowe okna oraz wybudowano szyb windy. W chwili obecnej przeprowadzana jest termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

Przypomnijmy, że na adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiat Tarnogórski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 924 tys. 838,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Centrum Usług Społecznych, które po kompleksowym remoncie budynku powstanie przy ul. Sienkiewicza 16, będzie obejmowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (która zostanie przeniesiona z obecnej siedziby przy ul. Sienkiewicza 8), a także Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności i biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Celem utworzenia CUS jest rozwój i profesjonalizacja usług aktywizacji społecznej i zawodowej, szerzenia wiedzy, udzielania wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców powiatu tarnogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących zadania związane ze świadczeniem usług społecznych.

Całkowite koszty adaptacji budynku na potrzeby Centrum to 3 mln 985 tys. 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 mln 924 tys. 838,49 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu Powiatu.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 planowane jest pod koniec marca 2018 roku.

Zadzwoń teraz