BIP

PROGRAM EDUKACYJNY„ŚWIADOMY PACJENT”

Data publikacji: 19 października 2017

W czerwcu 2017 r. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji Programu „Świadomy pacjent”, który skierowany jest do pacjentów szpitala oraz społeczności lokalnej – mieszkańców powiatu tarnogórskiego, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.


W czerwcu 2017 r. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji Programu „Świadomy pacjent”, który skierowany jest do pacjentów szpitala oraz społeczności lokalnej – mieszkańców powiatu tarnogórskiego, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Celem realizacji programu jest edukacja zdrowotna głównie w zakresie: pediatrii, urologii, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz neurologii. Dobór zakresu tematycznego programu został dokonany przy współpracy personelu medycznego szpitala, w oparciu o potrzeby naszych pacjentów. Wdrażając program chcemy zwiększyć świadomość społeczności lokalnej. Edukacja powinna mieć charakter ciągły, a nie jednorazowy. Zakłada się, iż efektem pożądanym programu będzie profilaktyka stosowana przez pacjentów i mieszkańców powiatu tarnogórskiego również po zakończeniu hospitalizacji. Innymi słowy, elementem koniecznym do osiągnięcia zadowalającego poziomu zdrowia jest właściwa profilaktyka, której należy przestrzegać”- wyjaśnia Izabela Paprotna – Prezes WSP S.A. w Tarnowskich Górach.

Program skierowany jest do osób w różnym wieku, o zróżnicowanym stanie zdrowia, w tym również do najmłodszych pacjentów ponieważ zakłada się, że edukacja zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, zapobiegając tym samym zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

W dniu 18 października br. w WSP S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w osobach: Wicestarosty Tarnogórskiego Stanisława Torbusa, Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Izabeli Dittmann oraz realizatora programu – WSP S.A. w Tarnowskich Górach, którego reprezentowali: Prezes Zarządu Izabela Paprotna, koordynatorzy programu: Naczelna Pielęgniarka Iwona Wylężek, Agnieszka Pilarek- Słabikowska oraz Pielęgniarki Oddziałowe, które były autorkami ulotek edukacyjnych dla pacjentów. Spotkanie miało na celu podsuwanie pierwszego etapu realizacji programu dot. zakupów rzeczowych, na łączną kwotę 9.742,08 zł brutto w przedmiocie m.in. sprzętu medycznego, ulotek edukacyjnych oraz drobnych upominków dla najmłodszych pacjentów szpitala.

Kolejny etap programu to organizacja prelekcji dla społeczności lokalnej powiatu tarnogórskiego, które odbywać się będą cyklicznie, raz na kwartał. Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w temacie „Udzielania pierwszej pomocy noworodkom i dzieciom”, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Call Now ButtonZadzwoń teraz