„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Data publikacji: 6 listopada 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 'Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 'Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszaru C – na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszaru D – na likwidację barier transportowych;
  • obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich, tel. 32 381 37 60 w godzinach pracy Starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz