Zarząd Powiatu wyróżnił najlepszych studentów

Data publikacji: 7 listopada 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Miło nam poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego z późn zm. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznał stypendia dwunastu najlepszym studentom.


Miło nam poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego z późn zm. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznał stypendia dwunastu najlepszym studentom.

Pomoc ze strony Powiatu jest formą lokalnego wsparcia i nagradzania studentów niezależna od systemu pomocy materialnej finansowanej ze środków z budżetu państwa. Zasady, tryb przyznawania oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna, oraz maksymalną wysokość tej pomocy, o którą może ubiegać się student, określa ww. uchwała.

Stypendium w wysokości 1 000,00 zł brutto wypłacone w dwóch transzach po 500 zł – w listopadzie 2017 r. i w marcu 2018 r. za rok akademicki 2016/2017 otrzymali:

1. Izabela Glȕck – studentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Alicja Banduch- studentka Politechniki Śląskiej , Wydziału Architektury
3. Marek Czaja – student Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych
4. Pawełczyk Wojciech – student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filologicznego
5. Julia Swoboda – studentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Architektury
6. Marta Jeż – studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
7. Dominik Kossakowski – student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, Wydziału Wokalno –Instrumentalnego
8. Karolina Sienkiewicz – studentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechaniczno – Technologicznego
9. Paulina Nowak – studentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydziału Wokalno – Aktorskiego
10. Anna Machoń – Grecka – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
11. Dawid Zych – student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
12. Anna Chmiel – studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wszystkim wyróżnionym studentom GRATULUJEMY !

Call Now ButtonZadzwoń teraz