Wzory dokumentów

Data publikacji: 15 listopada 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przypominamy, że 19 sierpnia 2016 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w Dzienniku Ustaw numer pozycji: 1300.


Przypominamy, że 19 sierpnia 2016 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w Dzienniku Ustaw numer pozycji: 1300.

Informacji w sprawie konkursów na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury oraz sportu udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju tel. 32 381 87 65, z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 32 381 37 44 oraz z dziedziny edukacji pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tel.32 381 37 69.

Zadzwoń teraz