O Zakładach Chemicznych

Data publikacji: 16 listopada 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wczoraj, 15 listopada, na terenie dawnych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach odbyła się wizyta posłów z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu, oprócz starosty i członków Zarządu Powiatu, uczestniczyli m.in. burmistrzowie i wójtowie z gmin Powiatu, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy zlikwidowanych zakładów.


Wczoraj, 15 listopada, na terenie dawnych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach odbyła się wizyta posłów z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu, oprócz starosty i członków Zarządu Powiatu, uczestniczyli m.in. burmistrzowie i wójtowie z gmin Powiatu, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy zlikwidowanych zakładów.

Dotychczas do Centralnego Składowiska Odpadów na terenie Zakładów Chemicznych wbudowano ok. 1.046 tys. m3 odpadów. Szacuje się, że do unieszkodliwienia pozostaje ok. 425 tys. m3 (w tym 272 tys. m3 należących do osób fizycznych).

Odpady zlokalizowane na terenie Zakładów Chemicznych pochodzą z produkcji siarczku baru, chlorku baru i azotanu baru, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz z produkcji celulozy. Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów Chemicznych należy zaliczyć do grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Zawierają w swoim składzie trucizny takie jak rozpuszczalne związki baru i strontu lub środki szkodliwe w postaci związków boru, cynku czy miedzi.

Dzisiaj, posłowie komisji spotkają się na posiedzeniu w Kompleksie Zamkowym, gdzie będą debatowali na temat zabezpieczenia pozostałych odpadów po Zakładach Chemicznych.

Zadzwoń teraz