Jubileusz 25-lecia działalności Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”

Data publikacji: 4 grudnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W piątek, 1 grudnia na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Ślaskim świętowano 25-lecie działalności Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Z okazji Jubileuszu, na ręce Prezesa Fundacji Mirosława Dumieńskiego, gratulacje i życzenia złożyli członkowie Zarządu Powiatu Stanisław Wieczorek i Krzysztof Łoziński oraz Sekretarz Powiatu Barbara Machura.

W piątek, 1 grudnia na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Ślaskim świętowano 25-lecie działalności Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Z okazji Jubileuszu, na ręce Prezesa Fundacji Mirosława Dumieńskiego, gratulacje i życzenia złożyli członkowie Zarządu Powiatu Stanisław Wieczorek i Krzysztof Łoziński oraz Sekretarz Powiatu Barbara Machura. Fundacja została założona w 1992 roku, jako miejsce odpowiedzialnej współpracy i troski dla ratowania spraw zdrowia dzieci na terenach narażenia na ołów w rejonie Miasteczka Śląskiego. Z pracy skorzystało wiele śląskich miast i gmin, a przede wszystkim, co oczywiste, Miasteczko Śląskie i jego okolice. Dokonania Fundacji przez wiele autorytetów zostały uznane jako ewenement na skalę światową. Działania te są uznane w kraju i za granicą. Zorganizowano system zintegrowanego monitoringu, pomocy lekarskiej, kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej, który realizowany jest powszechnie w domach, przedszkolu, szkole, poradni lekarskiej. Równolegle działania Fundacji miały ogromny wpływ na uzyskanie sanacji środowiska. Zapewniono także systemowe rozwiązania na rzecz finansowania z Funduszy Ochrony Środowiska zadań profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach narażenia.

Ważnym zadaniem jest także udzielanie dzieciom pomocy indywidualnej. Dla przykładu w 2006 roku przebadano na zawartość ołowiu 3600 dzieci. (Fundacja jest współzałożycielem znanego nzoz Centrum Medyczne „EKO-PROF-MED” oraz specjalistycznego laboratorium metali ciężkich). Na wyjazdy zdrowotne 2 tygodniowe, własne skierowano 1082 dzieci (bez wyjazdów sanatoryjnych). Zastosowano nieodpłatnie 3 tys. opakowań specyfików witaminowych i witaminowo – mineralnych oraz 1200 litrów soków karotenowych. W placówkach oświatowych podano dzieciom 43 tys. litrów mleka. Na zorganizowane zajęcia na basenie w Parku Wodnym skierowano 3,5 tys. dzieci. Zapewniono także dowóz na basen autokarem nie tylko dla dzieci z Miasteczka Śląskiego ale także 2 podopiecznych szkół z Tarnowskich Gór. Wydano tysiące własnych ulotek, broszur edukacyjnych, zakupiono 460 książek na wsparcie wielu imprez edukacyjnych i promocji zdrowia. Organizowano liczne imprezy kontrolowanych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Udzielono znacznej pomocy indywidualnej (zakup pompy insulinowej, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, dofinansowanie zabiegów operacyjnych). Pomagano także dzieciom specjalnej troski spoza Miasteczka Śląskiego. Na terenie gminy Miasteczko Śląskie Fundacja realizowała unijny programu pomocy żywnościowej PEAD (przyjęto i wydano ponad 14 ton żywności).

Call Now ButtonZadzwoń teraz