Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 4 grudnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020. Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 11 grudnia 2017 roku o godzinie 15.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020. Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 11 grudnia 2017 roku o godzinie 15.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro. PRDPP składać się będzie z jedenastu członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu, którzy w głosowaniu otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Każda organizacja pozarządowa z terenu powiatu może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na członka PRDPP.

Call Now ButtonZadzwoń teraz