Budżet uchwalony

Data publikacji: 20 grudnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok uchwalili radni 19 grudnia na ostatniej w 2017 roku Sesji. 16 radnych opowiedziało się za przedstawionym kształtem budżetu, dwóch zagłosowało przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt budżetu uzyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Pomimo roku wyborczego to bardzo optymalny budżet – mówił na sesji wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gustaw Jochlik. Dochody budżetu na rok 2018 zamykają się w kwocie 154 578 270 zł. Planowane wydatki budżetu to 155 921 222 zł.

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok uchwalili radni 19 grudnia na ostatniej w 2017 roku Sesji. 16 radnych opowiedziało się za przedstawionym kształtem budżetu, dwóch zagłosowało przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt budżetu uzyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Pomimo roku wyborczego to bardzo optymalny budżet – mówił na sesji wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gustaw Jochlik. Dochody budżetu na rok 2018 zamykają się w kwocie 154 578 270 zł. Planowane wydatki budżetu to 155 921 222 zł. Z tego największy udział mają wydatki na oświatę – 77 799 143 zł. – Deficyt nie jest wygórowany – mówiła starosta Krystyna Kosmala – Boimy się jednak, że wzrośnie wskutek niekorzystnych dla Powiatu wyroków sądowych.

W 2018 roku Powiat planuje realizację szeregu inwestycji na łączną kwotę 17 860 805 zł. – Cieszy mnie, że po latach stagnacji wracamy do budżetu rozwoju – mówił na sesji radny Józef Korpak. Wśród planowanych na rok kolejny inwestycji znalazły się m.in.: budowa chodnika w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3 go-Maja w Świerklańcu (300 000 zł), wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach (325 000 zł), przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie (1 200 000 zł), przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety ulica Drozdka (650 000 zł), modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach (600 000 zł) oraz budowa kotłowni sieci centralnego ogrzewania i zimnej wody w DPS Miedary (540 000 zł).

W planie inwestycji przewidziano także wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej takie jak m.in.: adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (972 272 zł), termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (852 750 zł), termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach (2 795 284 zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach (1 753 952 zł), remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (3 939 131 zł) i termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 (1 745 854 zł).

W planie finansowym na przyszły rok, uwzględniono również, środki w wysokości 280 383 zł stanowiące obowiązkową wpłatę do budżetu państwa o charakterze wyrównawczym, czyli tzw. janosikowe.

Call Now ButtonZadzwoń teraz