VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Data publikacji: 12 stycznia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy. Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu. Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa śląskiego.


Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy. Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu. Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa śląskiego.

W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wywodzące się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich. O ostatecznym wyborze zespołów biorących udział w Przeglądzie decyduje Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach.

Wszystkie zespoły chcące wziąć udział w Przeglądzie są zobowiązane wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i wysłać ją do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec) w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. (liczy się data wpływu do GOK-u).

Przegląd odbędzie się 30 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej GOK w Suszcu. Wstęp jest bezpłatny.

Call Now ButtonZadzwoń teraz