Nowy samochód dla mieszkańców DPS „Przyjaźń”

Data publikacji: 18 stycznia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziewięcioosobowy, przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – taki właśnie jest nowy mikrobus, który trafił do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. Zakup pojazdu stał się możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł, które z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskało Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Dziewięcioosobowy, przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – taki właśnie jest nowy mikrobus, który trafił do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. Zakup pojazdu stał się możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł, które z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskało Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Szansa na zakup nowego samochodu dla DPS-u „Przyjaźń” pojawiła się, gdy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił „Program wyrównywania Różnic między regionami III”, w ramach którego można było uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji barier transportowych (z tzw. obszaru D). Aby skorzystać z tej szansy, Starostwo Powiatowe złożyło wniosek, który uzyskał maksymalne – 60% dofinansowanie. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez DPS do przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Z samochodu będą korzystać także pracownicy socjalni, którzy załatwiają sprawy osobiste mieszkańców i zakupy dla nich. Mikrobus kosztował blisko 140 tys. zł. Dofinansowanie z PFRON-u wyniosło 80 tys. zł. Resztę (60 tys. zł) dołożył prowadzący DPS samorząd powiatowy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz