Odznaczeni za zasługi

Data publikacji: 24 stycznia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wczoraj, w Sali Tradycji 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego odbyła się uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Dowódca Pułku płk dypl. Bogdan Kula oraz Józef Jureczek otrzymali Złote Odznaki. Srebrną Odznaką został uhonorowany Mirosław Ziemski. W imieniu Kapituły Odznaki Honorowej wyróżnienia wręczyli: radna Sejmiku Lucyna Ekkert i płk w st. spocz. Edward Ziemski. Podziękowania i gratulacje dla uhonorowanych złożyli: starosta Krystyna Kosmala i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Kazimierz Gwóźdź.


Wczoraj, w Sali Tradycji 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego odbyła się uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Dowódca Pułku płk dypl. Bogdan Kula oraz Józef Jureczek otrzymali Złote Odznaki. Srebrną Odznaką został uhonorowany Mirosław Ziemski. W imieniu Kapituły Odznaki Honorowej wyróżnienia wręczyli: radna Sejmiku Lucyna Ekkert i płk w st. spocz. Edward Ziemski. Podziękowania i gratulacje dla uhonorowanych złożyli: starosta Krystyna Kosmala i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Kazimierz Gwóźdź.

„Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego” ustanowiono uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego 11 grudnia 2000 r. To odznaka, którą przyznaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek nadaje w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz