Pieniądze na INDUSTRIADĘ

Data publikacji: 31 stycznia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

300 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Śląskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań związanych z upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego regionu podczas IX edycji festiwalu INDUSTRIADA – święta Szlaku Zabytków Techniki w obiektach należących do tej sieci współpracy.


300 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Śląskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań związanych z upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego regionu podczas IX edycji festiwalu INDUSTRIADA – święta Szlaku Zabytków Techniki w obiektach należących do tej sieci współpracy.

Wsparcie uzyskają wyłącznie te wydarzenia, które wpiszą się w programowy motyw przewodni INDUSTRIADY 2018, który brzmi „Industria jest kobietą”. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te muszą działać w obszarze kultury, zaś zgłoszone wydarzenia muszą odbywać się w obiektach należących do Szlaku Organizowany konkurs to okazja do współtworzenia i uatrakcyjnienia programu INDUSTRIADY. W motywie przewodnim tegorocznej edycji festiwalu, który odbędzie się 9 czerwca, chodzi o to, aby pokazać, jak kobiety wpływały na kształt naszego regionu i jego przemysłowe losy.

Wnioski można składać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 14 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 marca 2018 r. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

INDUSTRIADA to jeden z najważniejszych europejskich festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe. Koordynowana jest przez samorząd województwa śląskiego. W zeszłym roku w święcie Szlaku Zabytków Techniki wzięło udział 84 tysięcy osób. Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła INDUSTRIADĘ Złotym Certyfikatem, uznając ją za najlepszy produkt turystyczny w Polsce. IX edycja festiwalu odbędzie się 9 czerwca br.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się pod adresem:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=862&id_menu=645

Call Now ButtonZadzwoń teraz