VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”

Data publikacji: 1 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ruszyła kolejna, VIII już edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tym razem młodzi artyści będą mogli wykazać swoje plastyczne talenty tworząc prace pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.


Ruszyła kolejna, VIII już edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tym razem młodzi artyści będą mogli wykazać swoje plastyczne talenty tworząc prace pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Konkurs promuje pozytywne zachowania związane z bezpieczną pracą i zabawą na terenach wiejskich – jest jednym z działań prewencyjnych KRUS mających ograniczyć wypadki zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Konkurs co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci z całej Polski zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło w minionym roku (2017) 679 prac plastycznych dzieci z 87 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 34 tys. 332 uczniów z 2 tys. 642 wiejskich szkół podstawowych.

Tematyka konkursu zmienia się co roku, organizatorom szczególnie zależy na upowszechnianiu „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat” sporządzonego przez KRUS. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: I grupa – klasy od 0 do 3, II grupa – klasy od 4 do 7. Konkursem na terenie województw śląskiego koordynuje Referat ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Na terenie województwa znajduje się 12 placówek terenowych OR KRUS w Częstochowie.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbywa się w Warszawie. Do tej pory podsumowanie konkursu odbywało się w sali kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. W zeszłym roku autorom najciekawszych prac wręczono sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

Terminy:

  • 6 kwietnia – nadsyłanie prac
  • 4 maja – finał wojewódzki – wybranie prac do finału centralnego
  • ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu przed końcem roku szkolnego

Szczegółowe zasady udziału w konkursie, formularz zgłoszeniowy i dane kontaktowe, można znaleźć w Regulaminie:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Regulamin_VIII_Konk_Plastycznego_2018.pdf

Zapraszamy szkoły i uczniów do udziału!

Call Now ButtonZadzwoń teraz