Konkurs ofert w dziedzinie kultury

Data publikacji: 9 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł.

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania nie więcej niż 5000 zł z czego udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosić będzie nie mniej niż 5%.

Termin składania ofert upływa 2 marca 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach tel. 32 381 87 65.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://tarnogorski.pl/node/6999

Call Now ButtonZadzwoń teraz