Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji: 19 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgodnie z Rozdziałem 10 pkt. 4 ppkt.4 Rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą nr XLIII/353/2017 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2017 roku, w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A , 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 381-87-65.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który publikujemy w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz