Floriany 2018 – konkurs dla OSP

Data publikacji: 23 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, a także podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości oraz integracji i rozwoju lokalnych środowisk.

Projekty są nagradzane w dwóch grupach:

1. Realizowane przez ochotnicze straże pożarne samodzielnie,
2. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami lub innymi podmiotami).


Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, a także podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości oraz integracji i rozwoju lokalnych środowisk.

Projekty są nagradzane w dwóch grupach:

1. Realizowane przez ochotnicze straże pożarne samodzielnie,
2. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami lub innymi podmiotami).

W konkursie nagradzane będą projekty i inicjatywy w dwunastu kategoriach:
• infrastruktura,
• bezpieczeństwo,
• ochrona środowiska i ekologia,
• estetyka przestrzeni publicznej,
• edukacja,
• sport, rekreacja i turystyka,
• kultura, tradycja,
• aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna,
• innowacje oraz integracja cyfrowa
• współpraca zagraniczna
• najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
• kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Organizatorzy zapraszają do udziału w inicjatywie wszystkie ochotnicze straże pożarnych i młodzieżowe drużyny pożarne, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy. Szczegółowe informacje można znaleźć stronie internetowej: www.floriany.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 roku!

Call Now ButtonZadzwoń teraz