Raport z remontów tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych

Data publikacji: 23 lutego 2018

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski przejdą w tym roku gruntowną termomodernizację dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Powiat otrzymał na ten cel prawie 10 mln zł.

Najbardziej zaawansowane prace trwają przy termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Na remont i docieplenie obiektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 mln 725 tys. 716 zł 14 gr. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 2 mln 526 tys. 729 zł 78 gr. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności termomodernizację budynku poprzez wykonanie m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian piwnic i ścian fundamentowych, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej. Zakończenie wszystkich robót budowlanych w budynku planowane jest pod koniec marca 2018 roku.

Prace budowlane ruszyły także przy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Modernizacja budynku szkoły dofinansowana została kwotą 2 mln 306 tys. 332 zł 38 gr, a całkowity koszt inwestycji to 2 mln 841 tys. 039 zł 16 gr. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2018 roku.

Na początku marca bieżącego roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. Koszt zadania wyniesie 1 mln 789 tys. 299 zł 41 gr, a uzyskana przez Powiat dotacja na ten cel to kwota 1 mln 208 tys. 369 zł 94 gr.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trwa remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Całkowity koszt projektu to 7 mln 954 tys. 397 zł i 93 gr, z czego dofinansowanie wynosi prawie 4,5 miliona złotych. W ramach tej inwestycji przeprowadzany jest kapitalny remont wraz z przebudową budynku warsztatów szkolnych zarówno w części warsztatowej, jak też w części administracyjnej. W pomieszczeniach administracyjnych powstaną dwie nowe pracownie wykładowe z zapleczem socjalnym, a warsztaty zostaną wyposażone w nowe urządzenia i maszyny niezbędne do nauki zawodu. Koniec prac budowlanych planowany jest na 31 października 2018 roku.

Zadzwoń teraz