Lataj bezpiecznie dronem

Data publikacji: 2 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

MPL Katowice Pyrzowice przypomina, że ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną (CTR) lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT). Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o masie urządzenia (MTOM) nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

MPL Katowice Pyrzowice przypomina, że ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną (CTR) lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT). Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o masie urządzenia (MTOM) nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Loty wykonywane poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora (BVLOS) w strefie kontrolowanej lotniska obowiązkowo wymagają uzyskania zgody PAŻP z odpowiednim wyprzedzeniem w celu rezerwacji przestrzeni powietrznej. Wszelkie loty bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska wymagają dodatkowej zgody zarządzającego lotniskiem.

Zgłoszenia należy dokonać na minimum 3 dni robocze przed planowanym lotem, celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.pansa.pl w zakładce „koordynacja”.

Wysyłanie balonów wypełnionych helem, lampionów, pokazy sztucznych ogni i laserów w strefach określonych na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymaga zezwolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz