Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Data publikacji: 8 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Cele dydaktyczne tego programu to:


  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

  Cele dydaktyczne tego programu to:

  • kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, szacunek do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
  • zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej,
  • podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

  Realizacja programu ukierunkowana jest na:

  • promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP,
  • wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, w szczególności umiejętność racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych,
  • przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

  Absolwenci klasy wojskowej będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby, pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

  W ramach realizowanego Programu szkoła otrzymała na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 46 770 zł. Środki przeznaczono na zakup pakietów wyposażenia dla uczniów klas mundurowych oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia. Możliwość prowadzenia szkolenia wojskowego z zastosowaniem autentycznego sprzętu takiego jak: karabinki rozbierane systemu AKMS, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, przybory do walki wręcz, radiotelefony, komplety pomocy przedmedycznej, nosze medyczne kamizelki taktyczne znacząco wpływa na zaangażowanie uczniów i uzyskanie przez nich wysokiego stopnia wyszkolenia wojskowego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz