15 marca Światowym Dniem Konsumenta

Data publikacji: 15 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicję konsumenta:

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicję konsumenta:
Konsumenci to z definicji my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i jednocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której głos i opinie są rzadko brane pod uwagę. Słowa te wypowiedziane przed pół wiekiem są nadal aktualne i właśnie w rocznicę przemówienia prezydenta Kennedy’ego – 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Skuteczna ochrona konsumentów jest jednym z istotnych zadań własnych powiatu tarnogórskiego realizowanych przez powiatowego rzecznika konsumentów. Prowadzone przez rzecznika bezpłatne poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców powiatu, podejmowane interwencje rzecznika w sporach z przedsiębiorcami na rzecz poszkodowanych konsumentów, negocjacje i wezwania zwaśnionych stron do pozasądowego rozstrzygania sporów w postępowaniach ADR( Alternative Dispute Resolution), prawne analizy, wezwania do zaniechania naruszeń interesów i praw konsumenckich, wezwania do zaprzestania stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów.

***
Z okazji Światowego Święta Konsumentów, życzę Konsumentom zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.
Barbara Mrożek, powiatowy rzecznik konsumentów

Zadzwoń teraz