Centrum Dialogu w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 15 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiat Tarnogórski oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach podpisali w czwartek, 15 marca br. list skierowany do starosty Alexandra Trittharta (Powiat Erlangen – Höchstadt). Wspólny list jest próbą zaproszenia niemieckich partnerów do włączenia się w działania mające na celu utworzenie Centrum Dialogu w dawnym Domu Przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach.


Powiat Tarnogórski oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach podpisali w czwartek, 15 marca br. list skierowany do starosty Alexandra Trittharta (Powiat Erlangen – Höchstadt). Wspólny list jest próbą zaproszenia niemieckich partnerów do włączenia się w działania mające na celu utworzenie Centrum Dialogu w dawnym Domu Przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach.

Centrum Dialogu ma stać się płaszczyzną do dyskusji, tak potrzebnej w procesie pojednania pomiędzy naszymi narodami, których wielowiekowe współistnienie zostało w brutalny sposób przerwane przez dwa następujące po sobie totalitaryzmy. Wybór lokalizacji nowopowstającej instytucji, w sąsiedztwie miejsca pochówku niemieckich i polskich obywateli wyznania mojżeszowego oraz chrześcijańskiego, odzwierciedla zawirowania historyczne, które dotknęły nasz region w tym również Tarnowskie Góry. Ukazana w ten sposób historia Śląska jest odpowiednim punktem wyjścia do rozmowy o współczesnych problemach – napisali w liście Włodzimierz Kac przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, starosta Krystyna Kosmala i wicestarosta Stanisław Torbus.

W styczniu bieżącego roku Powiat Tarnogórski złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący dofinansowania adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach na cele kulturalne.

Call Now ButtonZadzwoń teraz