Wspieramy organizacje z naszego powiatu

Data publikacji: 22 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1 procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Zachęcamy mieszkańców powiatu tarnogórskiego, aby swój jeden procent przekazali na rzecz jednej z 28 Organizacji Pożytku Publicznego działających w naszym powiecie.

Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

Czym jest 1 procent?

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1 procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Zachęcamy mieszkańców powiatu tarnogórskiego, aby swój jeden procent przekazali na rzecz jednej z 28 Organizacji Pożytku Publicznego działających w naszym powiecie.

Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

Czym jest 1 procent?
Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje PIT i oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Procedura przekazania 1 procenta podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1 procent – i gotowe! Przekazaniem środków z 1 procenta podatku zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych komplikacji.

Sprawdź, komu możesz okazać swoje wsparcie
Każdy podatnik może zdecydować osobiście, komu zostaną przekazane środki z jego 1 procenta. Na ten wariant wsparcia ze strony podatników mogą liczyć jedynie te organizacje, którym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został przyznany statut Organizacji Pożytku Publicznego. Każda z takich organizacji ma własny numer KRS, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Organizacje Pożytku Publicznego podlegają wyjątkowo surowym restrykcjom. Każdego roku są zobowiązane do przekazywania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokładnego sprawozdania ze swej działalności. Jeżeli nie spełniają nakładanych wymagań, grozi im utrata statusu OPP i możliwości pozyskiwania środków z 1 procenta. Dlatego zanim przekaże się swój ułamek podatku wybranej organizacji, warto sprawdzić, czy nadal może ona go zbierać. Co roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym można okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1 procenta podatku. Listę tych organizacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1 procent jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Czy można przekazać środki na konkretny cel?
Podatnicy mają możliwość dokonania wyboru organizacji oraz wskazania przeznaczenia tych środków. Tym sposobem mogą np. wspierać konkretnego podopiecznego danej fundacji Wystarczy że w odpowiedniej rubryce uzupełnią pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Są to rubryki: poz. 132-134 w PIT-28, poz. 308 – 310 w PIT-36, poz. 108 – 110 w PIT-36L, poz. 127 – 129 w PIT-37, oraz poz. 61 – 63 w PIT-38. Zamieszczona w tym polu informacja jest wskazówką dla Organizacji Pożytku Publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. W deklaracji znajduje się także pole, za pomocą którego można przekazać fundacji lub stowarzyszeniu swoje dane osobowe oraz informacje o kwocie okazanego wsparcia. Jeżeli chce się to uczynić, należy w PIT 37 zaznaczyć pole 127, w rubryce oznaczonej numerem 128 można z kolei przekazać swój numer telefonu.

Kto może przekazać 1 procent podatku na rzecz OPP?
Opcja ta jest dostępna dla osób pozyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Z przywileju decydowania, na co przeznaczy się ułamek podatku, mogą korzystać też opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym od działalności gospodarczej. 1 procent można przekazywać także, rozliczając kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

A oto wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu tarnogórskiego, którym można przekazać 1 procent podatku za 2017 rok


1.FOZ „Ulga w Cierpieniu” Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi Przez Ludzi, Tarnowskie Góry, KRS: 0000339993,
http://www.ulgawcierpieniu.pl/
2.Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry, KRS: 0000473011,
www.kkstg.pl www.facebook.com/kkstg
3.Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, KRS: 0000039720,
www.fundacjamiasteczko.pl;
4.Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tarnowskie Góry, KRS: 0000292175,
www.utwtg.pl; www.facebook.com/utwtg;
5.Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, KRS: 0000393017,
http://www.staszic.tg.net.pl/
6.Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim, KRS: 0000237740
dompomocy.sgl.pl https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Nakle-%C5%9Al%C4%85skim-1555847921339555
7.Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”, Tarnowskie Góry, KRS: 0000307609
www.cwip.pl
8.Stowarzyszenie Borrelia, Świerklaniec, KRS: 0000312865
9.Fundacja „Świadomi Rodzice”, Tarnowskie Góry, KRS: 0000334655
www.fsr.org.pl www.youtube.com/channel/UCPvNUWJEMOVMC6049fL3QLQ
10.Automobilklub Tarnogórski, Tarnowskie Góry, KRS: 0000035562
www.automobilklub-tarnogorski.pl www.facebook.com/automobilklubtarnogorski
11.Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki, Tarnowskie Góry, KRS: 0000065395
www.fundacjatg.art.pl
12.Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka, Tarnowskie Góry, KRS: 0000177798,
www.wspsa.pl/stowarzyszenie-chirurgii-oka www.wspsa.pl/stowarzyszenie-chirurgii-oka
13.Towarzystwo Sportowe „Iskra” Lasowice z siedzibą w Tarnowskich Górach, KRS: 0000001330
www.iskralasowice.futbolowo.pl;
14.Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez ZG SS Boromeuszek, Tarnowskie Góry, KRS: 0000316786
15. Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, KRS: 0000001715
www.serdeczni.tgory.eu www.facebook.com/Stowarzyszenie-Serdeczni-679015305464684
16.Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach, KRS: 0000015556
17.Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum, Nowe Chechło, KRS: 0000036364
www.pomocdzieciom.pl
18.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Radzionków, KRS: 0000169285
www.osrodek-radzionkow.pl
19.Hospicjum Królowej Pokoju, Tarnowskie Góry, KRS: 0000003495
www.hospicjumkrolowejpokoju.tarnogorski.pl
20.Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju, Wieszowa, KRS: 0000294837
www.fundacjatdj.pl www.facebook.com/fundacjatdj
21.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice, KRS: 0000159473
22.Fundacja Pro Advice, Tarnowskie Góry, KRS: 0000262946,
www.proadvice.pl
23.Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka Tarnowskie Góry, KRS: 0000290213
www.strzybniczanka.cba.pl
24.Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Tarnowskie Góry, KRS: 0000268470,
www.inkubator.tarnogorski.pl https://www.facebook.com/InkubatorPrzedsiebiorczosciTG/
25.Stowarzyszenie Odnowa Wsi Połomia, KRS: 0000166669
www.polomia.c0.pl
26.Regionalne Ognisko Historyczne „ROH”, Krupski Młyn, KRS: 0000308081

Strona główna


27.Stowarzyszenie „Góry Kultury”, Tarnowskie Góry, KRS: 0000461501
www.gorykultury.pl
28. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, KRS:0000018926
http://www.rfpn.org/

Call Now ButtonZadzwoń teraz